Studenten gaan aan de slag

Het is even stil geweest, maar dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. Achter de schermen is veel gebeurd. Het belangrijkste: advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft, in opdracht van KNHM,  een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van ons idee. De conclusie:

De meest kansrijke oplossing om de wensen van de werkgroep te realiseren, lijkt een oplossing die voor de isolatie van het water zorgt op de momenten dat dit zin heeft (bijvoorbeeld in zonnige voorjaarsperiodes), maar die ook doorstroming en verversing mogelijk maakt om waterkwaliteitsproblemen te voorkomen. Denk aan een ‘zwembad’ met verversing van het water (bv. door beweegbare elementen) zodat de bacteriologische kwaliteit van het zwemwater gehandhaafd kan worden.

Er kan geconcludeerd worden dat er zeker perspectief is voor het vergroten van zwemcomfort in de Zevenhuizerplas binnen marges en randvoorwaarden. Deze moeten tegelijk en in samenhang met verdere uitwerking van alternatieven en oplossingen worden geformuleerd, gedetailleerd en verder worden onderzocht.

Lees hieronder het hele hoofdstuk conclusies en aanbevelingen uit het rapport.

Nu we weten dat het idee haalbaar is, gaan we verder de diepte in. Dat gaan we samen met studenten doen, gebaseerd op het idee van een drijvend zwembad. Zij gaan zich richten op een technisch ontwerp, waarbij ze vooral de gevolgen voor de waterkwaliteit in het oog moeten houden.

“Studenten gaan aan de slag” verder lezen

Subsidieaanvraag CityLab010

Inmiddels zijn we toe aan de volgende stap: uitwerking van ons idee. We gaan een klankbordgroep vormen om de belangrijkste partijen een duidelijke stem te geven. Voor het vormen van de klankbordgroep hebben we subsidie aangevraagd bij CityLab010.

Nieuwsberichten maart

Verwarmd zwemmen in de Zevenhuizerplas kan nu al rekenen op flink wat aandacht. Een selectie:

AD, 23 maart 2017

Hart van Holland, 15 maart 2017

AD, 13 maart 2017